27 | 09 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 20.09.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-16-12646-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš no 03.10.2016. līdz 30.10.2016. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 20. oktobrī, plkst. 17.00, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  • Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00 – 19.00, O., T 9.00 – 16.00, Piektd. 8.00 – 14.00;
  • interneta mājas lapās www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00 – 19.00, O., T 9.00 – 16.00, Piektd. 9.00 – 14.00;
  • Detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 30.10.2016.

  • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
  • Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu.
  • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” vai elektroniski portāla www.geolatvija.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012889.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93” projektu vadītāju Ritu Beikmani-Modniku (tālr. 67217043, e-pasts: rita@grupa93.lv.).

Lēmums
Aptaujas anketa
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts
Pārskats
Grafiskā daļa (zip formāts)

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X