16 | 08 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 12.08.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10888-nd „ Par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, Rīgā un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 29.08.2016. līdz 25.09.2016.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 15.09.2016. plkst. 18:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:

 • Pirmdienās: 10.00 – 19.00
 • Otrdienās: 9.00 – 16.00
 • Trešdienās: 9.00 – 16.00
 • Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
 • Piektdienās: 8.00 – 14.00;
 • Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 25.09.2016.:

 • Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu;
 • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”
 • Elektroniski portāla www.geolatvija.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012807.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „GRUPA93” projektu vadītāju Kristīni Casno (tālr. 67217043, e-pasts: kristine@grupa93.lv )

Lēmums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa:
Karte 1
Karte 2
Karte 3
Karte 4
Karte 5
Karte 6
Karte 7
Karte 8
Karte 9
Karte 10
Karte 11
Karte 12
Inženierkomunikācijas shēmas (zip formātā)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X