04 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes ielā 5B,publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 28.12.2015. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-18933-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes ielā 5B, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai”. Laika posmā no 18.01.2016. līdz 14.02.2016. notika detālplānojuma projekta zemes vienībām vienībām Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes ielā 5B, Rīgā publiskā apspriešana un 02.02.2015. plkst. 18:00,Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Pamatojoties uz augstāk minēto, SIA „Grupa93” informē, ka publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, 2016. gada 18. aprīlī, plkst.18:00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93” projektu vadītāju Kristīni Casno (tālr. 26448232, e-pasts: kristine@grupa93.lv).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X