12 | 08 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Radio ielā 1A un Radio ielā 1, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 26.07.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-10422-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037) nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.08.2019. līdz 08.09.2019. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.08.2019. plkst. 17:30 Rīgas pilsētas būvvaldē,  Amatu ielā 4,  3.stāvā, apspriežu telpā (305.kab.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot esošās būves – tējnīcas “Apsara” – izvietojumu Krišjāņa Barona ielas un Raiņa bulvāra krustojuma tuvumā.

Ar detālplānojuma projektu līdz 08.09.2019. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9:00-19:00, O., T. 9:00-16:00, Pk. 8:00-14:00);
  2. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  4. Portālā geolatvija.lv;
  5. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends).

Atsauksmes līdz 08.09.2019. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr.nr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA “Apsara”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00., tālrunis: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv).

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X