28 | 04 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 24.04.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5625-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 11.05.2015. līdz 07.06.2015.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 04.06.2015. plkst. 17:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu zālē Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  • Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  • Otrdienās: 9.00 – 16.00
  • Trešdienās: 9.00 – 16.00
  • Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  • Piektdienās: 9.00 – 14.00;
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā;
 • Detālplānojuma teritorijā Trijādības ielā 5, Rīgā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 07.06.2015.:

 • Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu;
 • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012803.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „METRUM” projektu vadītāju Māru Kalvāni (tālr. 67860302, e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv).

Lēmums
Aptaujas anketa
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats par DP izstrādes procesu

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X