13 | 12 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 08.12.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050, e-pasts: sarmite@grupa93.lv, tālrunis: 67217043.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „AFI Investments”, reģ. Nr. 40003781438, Ģertrūdes ielā 10-6, Rīgā, LV-1010, e-pasts: Janis.Vigups@afi-europe.lv, tālrunis: 67846523.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, paredzot nepieciešamo komerciāla rakstura un sabiedrisko objektu, izvietošana Zemes vienībā.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 19. decembra līdz 2017. gada 17. janvārim.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 6. janvārī plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  • Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  • interneta mājas lapā www.rpbv.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  • detālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv;
  • Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, Rīgā (darba dienās 10.00-19.00, sestdienās 10.00-17.00);
  • detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2017. gada 17. janvārim:

  • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros
  • Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu
  • aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012889.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93″ projektu vadītāju Sarmīti Lesiņu (tālr. 29171134, e-pasts: sarmite@grupa93.lv.).

Lēmums
Anketa
Planšete
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts
Grafiskā daļa (zip formāts)
Pārskats par detālplānojuma procesu
Pielikumi (zip formāts)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X