16 | 12 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Trijādības ielā 5 (zemes vienības kadastra apzīmējumi 0100 049 0021, 0100 049 0007, 0100 049 0009) apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 10.12.2015 lēmumu Nr. BV-15-400-ls apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Trijādības ielā 5, Rīgā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 0100 049 0021, 0100 049 0007, 0100 049 0009).

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X