19 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Ventspils ielā 63A un 63D, Lielirbes ielā 9 un b/n, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2019. gada 6. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-3978-nd „Detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A un 63D, Lielirbes ielā 9 un b/n (75. grupa, 0014., 2032., 2100. un 2106. grunts) nodošana publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.03.2019. līdz 23.04.2019. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.04.2019. plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā Lielirbes ielā 6.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot multifunkcionālas apbūves apjomus un paredzot atbilstošu teritorijas parcelāciju.

Ar detālplānojuma projektu līdz 23.04.2019. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  4. portālā www.geolatvija.lv;
  5. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 23.04.2019. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „UCTAM Baltics”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Amatu ielā 4, Rīgā, 2.stāvā, vai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 67012889. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: metrum@metrum.lv, tālrunis 67860305.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Pārskats
Pielikumi

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X