20 | 08 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 19.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-7879-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskā apspriešana notika no 02.07.2018. līdz 30.07.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 11.07.2018. plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Pārdaugava”, Dzirciema ielā 26.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 05.09.2018., plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Pārdaugava”, Dzirciema ielā 26, Rīgā, LV-1007.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, e-pasts: sandra.plepe@metrum.lv, tālrunis 67860305.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X