22 | 06 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 19. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-7879-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.07.2018. līdz 30.07.2018. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.07.2018. plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Pārdaugava” Dzirciema ielā 26.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai zemes vienībā, precizējot un pamatojot maksimāli pieļaujamo stāvu skaitu daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai ar komercplatībām ēkas apakšējos stāvos izvietojumu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Ar detālplānojuma projektu līdz 30.07.2018. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  4. portālā www.geolatvija.lv;
  5. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 30.07.2018. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „DĀRZCIEMA NAMI”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Amatu ielā 4, Rīgā, 2.stāvā, vai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 67012889. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: sandra.plepe@metrum.lv, tālrunis 67860305.

Lēmums
Plašete
Aptaujas anketa
Paskaidrojuma raksts un TIAN
Grafiskā daļa(zip)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X