18 | 10 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 05.10.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-13308-nd “Par detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0025) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 29.10.2018. līdz 26.11.2018 (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.11.2018. plkst. 17:30 Jūrmalas gatvē 76, Rīgā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.

Ar detālplānojuma projektu līdz 26.11.2018. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. portālā www.geolatvija.lv;
  4. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 26.11.2018. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “SMAK”
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Rīgas mērniecības birojs”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00., tel.: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv) vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “Rīgas mērniecības birojs”, kontaktpersona Veldze Liepa, e-pasts: veldze.paulovska@gmail.com.

Lēmums
Planšete
Aptaujas anketa
Paskaidrojuma raksts
RTIAN
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X