06 | 09 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2017.gada 25. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-10573-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kleistu ielā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.09.2017. līdz 08.10.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.09.2017. plkst. 17.00 Rīgas centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēkā Slokas iela 161 k-1, Rīgā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai, jaunai apbūvei un transporta infrastruktūras izveidei. Precizēt teritoriju, kurā izveidojams Rīgas pilsētas centrālais olimpiskā sporta komplekss, kā arī noteiktu zemesgabalus, kas nepieciešami publiskās infrastruktūras un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanai. Izstrādāt priekšlikumus Zemes vienības robežu maiņai un/vai sadalei.

Ar detālplānojuma projektu līdz 08.10.2017. var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  4. portālā www.geolatvija.lv;
  5. Rīgas centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēkā Slokas iela 161 k-1, Rīgā;
  6. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 08.10.2017. iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Amatu ielā 4, Rīgā, 2.stāvā, vai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 67012889. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM”, e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv, tālrunis 67860302.

Detālplānojuma ierosinātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, reģ. Nr. 90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv, tālrunis 67860302.

 

Lēmums
Planšete
Aptaujas anketa
TIAN
Paskaidrojuma raksts
Grafiskā daļa (zip formāts)
Pārskats
(zip formāts)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X