18 | 01 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 10.01.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-488-nd “Par detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 082 2664) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 21.01.2019. līdz 18.02.2019. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.01.2019. plkst. 17:00 Jūrmalas gatvē 96, Rīgā “Rīgas mākslas un mediju tehnikumā”, 221. kab.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Paredzēt zemes ierīcības darbus vairāku jaunu zemes vienību veidošanai.
Izstrādāt priekšnoteikumus jaunas apbūves izvietošanai teritorijā, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Ar detālplānojuma projektu līdz 18.02.2019. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. portālā www.geolatvija.lv;
  4. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 18.02.2019. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “SEBRUMAJAS”
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “THE HOUSE”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Olga Boriseviča, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00., tālr.nr.: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv) vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “THE HOUSE e-pasts: info@thehouse.lv, tālrunis: 25616621.

Lēmums
Planšete
Aptaujas anketa
Paskaidrojuma raksts
TIAN

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X