31 | 08 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 06.07.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-8437-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 17.07.2017. līdz 14.08.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 02.08.2017. plkst. 17:30 Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā Lielirbes ielā 6, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 14.09.2017. plkst. 18:00 Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā Lielirbes ielā 6, Rīgā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Projekts 77”, kontaktpersonas tālr. 29453087, e-pasts: inese.projekts77@inbox.lv

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X