12 | 12 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Anniņmuižas bulvārī 77 (kad. apz. 0100 080 0640) un Anniņmuižas bulvārī b/n (kad. ap. 0100 080 2361 un 0100 093 0579) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 15.11.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-14779-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Anniņmuižas bulvārī 77 (kad. apz. 0100 080 0640) un Anniņmuižas bulvārī b/n (kad. ap. 0100 080 2361 un 0100 093 0579) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: koriģēt ielas sarkano līniju.

Detālplānojuma ierosinātājs –  zemes īpašnieka SIA “BV Projekts” pilnvarotā persona “MMS Property Solutions”

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”.

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Dairas Šmidres (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: daira.smidre@riga.lv

Lēmums
Lēmums un darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X