04 | 10 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 02.10.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-12318-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.10.2017. līdz 13.11.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 31.10.2017. plkst. 17.30 Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, 2.st. 215. telpā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai zemes vienībās, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības numurs 7442) teritorijā, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības numurs 852) teritorijā, paredzot izvērtēt 2015. gadā notikušā starptautiskā metu konkursa „Pilsētbūvnieciskās struktūras izveide Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 75 (starp Krišjāņa Barona, Artilērijas, Tērbatas un Lielgabala ielām)” rezultātā iegūto risinājumu un izstrādāt nosacījumus, kas nodrošina optimālu teritorijas attīstību.

Ar detālplānojuma projektu līdz 13.11.2017. var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  4. portālā www.geolatvija.lv;
  5. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 13.11.2017. iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „Centru Attīstības Uzņēmums”.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Amatu ielā 4, Rīgā, 2.stāvā, vai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 67012889.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93” (projektu vadītāja Rita Beikmane – Modnika, e-pasts: rita@grupa93.lv, tel.: 67217043).

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
TIAN
Paskaidrojuma raksts
Grafiskā daļa (zip)
Pārskats
Pielikumi (zip)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X