06 | 12 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 02.10.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-12318-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešana termiņš tika noteikts no 17.10.2017. līdz 13.11.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 31.10.2017.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 19.12.2017. plkst. 17:30 Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, 2.st. 215. telpā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93” (projekta vadītāja Rita Beikmane – Modnika, e-pasts: rita@grupa93.lv, tel.: 67217043).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X