11 | 07 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 05.07.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-_ 17094-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „BHK Maskavas”, reģ. Nr. 40103947775, Gustava Zemgala gatve 71, Rīgā, LV-1039, e-pasts: mikus.freimanis@bonava.com, tālrunis: 27070023

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050, e-pasts: sarmite@grupa93.lv, tālrunis: 67217043.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai plānojot tajā izbūvēt 6 (sešas) daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, katrai no ēkām izdalot savu zemes vienību.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 12.jūlija  līdz 8.augustam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 1.augustā plkst. 17.30,  Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā, Maskavas ielā 197.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. portālā www.geolatvija.lv;
  5. detālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv;
  6. Rīgas Centrālās bibliotēkas fililālbibliotēkā “Rēzna”, Lomonosova  iela 14, darba laikā  (O. 11:00-19:00, T., C., Pk. 10.00-18.00,S.10.00 – 17.00;
  7. detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2017. gada 8.augustam:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
  2. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu,
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012889.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93”, kontaktpersonas tālr. 29171134

Lēmums
Planšete
Aptaujas anketa
TIAN
Paskaidrojuma raksts
Pārskats par institūciju nosacījumiem
Grafiskā daļa, atzinumi

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X