22 | 05 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 18.05.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-6192-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.05.2017. līdz 22.06.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks 07.06.2017., plkst. 17:30,  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
 • Pirmdienās: 10:00 – 19:00
 • Otrdienās: 9:00 – 16:00
 • Trešdienās: 9:00 – 16:00
 • Ceturtdienās: 10:00 – 19:00
 • Piektdienās: 8:00 – 14:00;
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Portālā www.geolatvija.lv;
 • Detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 22.06.2017.:

 • Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu;
 • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
 • Elektroniski portālā www.geolatvija.lv

Detālplānojuma mērķis – izstrādāt priekšnosacījumus iespējamai teritorijas attīstībai, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu. Paredzēt zemes ierīcības darbus jaunu zemes vienību veidošanai.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012889.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Graf X” reģ. Nr. 40003158614, tel.: 67288736

Lēmums
Planšete
Aptaujas anketa
Grafiskā daļa
TIAN
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X