02 | 01 | 2014
A+
A-

Paziņojums par ēkas ar darījumu un dzīvojamo funkciju Rīgā, Klīveru ielā 2 būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 2013. gada 20. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-13-6802-nd „Par ēkas ar darījumu un dzīvojamo funkciju Rīgā, Klīveru ielā 2 būvniecības ieceri”.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 2. janvāra līdz 2014. gada 13. februārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 16. janvārī plkst.18:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā konferenču zālē.

Ar publiskās apspriešanas projektu iespējams iepazīties:

  • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, tālrunis 67012324;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 2014.gada 13. februārim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas pilsētas būvvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas pilsētas būvvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā. Kontaktālrunis: 67012812 un e-pasts: buvvalde@riga.lv.

Publiskās apspriešanas planšete:

Aptaujas anketa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X