29 | 05 | 2014
A+
A-

Paziņojums par koku ciršanas un būvniecības ieceres „Tirdzniecības centra jaunbūve Sergeja Eizenšteina ielā 47A, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.07.2013. lēmumu Nr. BV-13-7465-nd, SIA „Pillar 6” reģ. Nr. 40103237323, Elizabetes ielā 23, Rīgā, LV-1010, tālr. 671015666, nodod publiskajai apspriešanai koku ciršanu un būvniecības ieceri „Tirdzniecības centrs” Sergeja Eizenšteina iela 47A, Rīgā (122. grupa, 2131. un 9999. grunts). Projekta vadītājs: SIA “VERTEX PROJEKTI”, reģ. Nr. 40003842450, „Mārtiņmuiža”, Mārupes novads, LV-2167, tālr. 67860127. Projektētājs: SIA „RAPS ARHITEKTI”, reģ. Nr. 40103295618, Vecozolu ielā 13-24, Mārupes novads, LV-2167, tālr. 29179575.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 2. jūnija līdz 2014. gada 3. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 12. jūnijā plkst. 18:00 pašvaldībai piederošā ēkā Brīvības gatvē 266, Rīgā (bijusī Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija).

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 2014. gada 2. jūnija līdz 2014. gada 3. jūlijam būs apskatāmi:

 • pašvaldībai piederošā ēkā Brīvības gatvē 266, Rīgā (bijusī Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija), darbadienās, darba laikā,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā,
 • Koku ciršanas ieceres materiāli atsevišķi apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā, Rīgā, Amatu ielā 4, 206. kab., apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00), tālr. 67012976,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

 

Atsauksmes un priekšlikumi iesniedzami līdz 2014. gada 3. jūlijam:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
   Pirmdienās: 10.00 – 19.00
   Otrdienās: 9.00 – 16.00
   Trešdienās: 9.00 – 16.00
   Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
   Piektdienās: 9.00 – 14.00,
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Būvvaldes kontaktpersona: Edgars Butāns, edgars.butans@riga.lv, 67012828

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē (informatīvais tālrunis 670105457.

Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmums
Atzinums par ietekmi uz vidi, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā īpašuma vērtību
Aptaujas lapa

Planšete Nr.1
Planšete Nr.2
Planšete Nr.3
Planšete Nr.4

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X