16 | 02 | 2015
A+
A-

Paziņojums par pubilisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Valguma ielā 35 (48.grupa, 46.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.02.2015. lēmumu Nr. 6, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 44 cm ciršana Rīgā, Valguma ielā 35 (49. grupa, 46. grunts), kas paredzēta objekta „Siltumtīklu pārbūve Rīgā, Trijādības ielā posmā no kameras K-6-22 līdz kamerai K-6-26 un līdz Staraja Rusas ielai 11” realizācijas ietvaros.

  Objekts – Siltumtīklu pārbūve Rīgā, Trijādības ielā posmā no kameras K-6-22 līdz kamerai K-6-26 un līdz Staraja Rusas ielai 11”.
  Adrese – Rīgā, Valguma ielā 35 (49. grupa, 46. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas pareizticīgo baznīca.

Lai īstenotu siltumtrases pārbūvi Rīgā, Trijādības ielā posmā no kameras K-6-22 līdz kamerai K-6-26 un līdz Staraja Rusas ielai 11, ir paredzēts cirst Rīgā, Valguma ielā 35 (49. grupa, 46. grunts) 1 liepu ø 44 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.02.2015. līdz 02.03.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 02.03.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS „RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, kontaktpersona Jeļena Krēsle, tālr. 67017328.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X