21 | 03 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei „Trīs daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves Stirnu ielā 38A, Upeņu ielā b/n, Rīgā” (71. grupa, 202. un 2801. grunts)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 23. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-2623-nd par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei „Trīs daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves Stirnu ielā 38A, Upeņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0202 un 0100 071 2801).

Būvniecības iecere paredz trīs daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību kvartālā starp Stirnu ielu un Upeņu ielu. Konstatēts, ka projektējamā apbūve samazina Stirnu ielas 38, Rīgā dzīvojamās ēkas dzīvokļu insolāciju no 5 stundām un 28 minūtēm līdz 2 stundām un 30 minūtēm. Šāds izsauļojuma samazinājums ir lielāks kā divas reizes. Atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 302. punktam būvniecība, kuras rezultātā tiek vairāk kā divas reizes samazināta esošo būvju vai to daļu insolācija (bet ne mazāk kā līdz minimālajam normatīvi noteiktajam līmenim), pieļaujama, veicot publiskās apspriešanas procedūru.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6. Punktu, būvniecības ieceres publisko apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskas apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „ YIT Celtniecība”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012828, e-pasts: Edgars.butans@riga.lv.

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X