03 | 09 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 2, Rīgā un Jēkaba ielā 30, Rīgā

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 2. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-12182-nd par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 009 0044) un Jēkaba ielā 30, Rīgā (kadastra Nr. 0100 009 0045).

Atbilstoši 07.02.2006. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) grafiskajam pielikumam nekustamais īpašums atrodas centru apbūves teritorijā (JC1), kur atbilstoši šo RVC AZ TIAN 458.1. apakšpunktam viesnīcu var izvietot tikai veicot paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Fresh Wind Hotel Group”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012828, e-pasts: edgars.butans@riga.lv

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X