29 | 01 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49.grupa, 129.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.12.2018. lēmumu Nr. 52, 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 23 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, 129. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – biedrība “Akmeņu 15, Rīga”; zemes īpašnieks – dzīvokļu īpašnieki, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 23 cm.
Koks ieaudzis VUGD depo ēkas pamatos un aug 45 grādu leņķī.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 29.01.2019. līdz 11.02.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.02.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja, biedrības “Akmeņu 15, Rīga” darba dienās no 10:00 – 17:00, kontaktpersona Vēsma Dambīte, tel. 29344590.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X