16 | 12 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25.grupa, 23.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.10.2019. lēmumu Nr. 44, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25. grupa, 23. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – Dzīvokļu īpašnieku kopība “Hospitāļu iela, 43, Rīga”, kuru pārstāv pārvaldnieks SIA “RSaimnieks”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 osi ø 43 cm.
Koks atrodas pārāk tuvu fasādei un var bojāt ēku.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.12.2019. līdz 06.01.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.01.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Artilērijas ielā 3 k-2, kontaktpersona Rihards Lauva, tālr. 20001006.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X