26 | 11 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 119 (27.grupa, 2008.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.10.2018. lēmumu Nr. 41, 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 67 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 119 (27. grupa, 2008. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “VC4 nekustamie īpašumi”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 67 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.11.2018. līdz 10.12.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.12.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 119, kontaktpersona Ivars Gavars, tel. 29437063.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X