20 | 08 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Marijas ielā 2 (2.grupa, 4.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.08.2019. lēmumu Nr. 33, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 67 cm ciršana.

Objekts – “Tirdzniecības un darījumu ēkas un pazemes telpu jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Marijas ielā 2 (2. grupa, 4. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “REGALS NAMI”; zemes īpašnieks – 2 fiziskas personas, SIA “Jūrmalas biznesa centrs”, SIA “REGALS NAMI”.

Saistībā ar jaunas 7 stāvu biroju ēkas būvniecību (t.sk. 2 stāvu pazemes telpas) paredzēts cirst 1 liepu ø 67 cm.
Koks nākotnē iekšpagalmā tā noēnos apakšējo stāvu telpas, kā arī pastāv liels risks, ka pēc pazemes būves izbūves tā var nokalst. Nākotnē, projektējot biroja ēkas virszemes daļu, tiks paredzēta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.08.2019. līdz 02.09.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 02.09.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Daces Putniņas, tālr. 67315175.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X