29 | 02 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Miera ielā 58a (26. grupa, 18. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.02.2016. lēmumu Nr. 7, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota1 bērza ø 39 cm ciršana.

 

  Objekts – “Ražošanas ēkas pārbūve, teātra telpu ierīkošana un saimniecības ēku nojaukšana”.
  Adrese – Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 18. grunts).
  Zemes īpašnieks – Latvijas valsts Finanšu ministrija.

Lai veiktu ūdens rezervuāra nojaukšanas darbus un teritorijā pārbūvētu ražošanas ēku, teātra telpu ierīkošanu un saimniecības ēku nojaukšanu paredzēts cirst 1 bērzu ø 39 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.03.2016. līdz 14.03.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.03.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Jāņa Ozoliņa Rīgā, Miera ielā 58, tālr. 29424599, e-pasts: janis.ozolins@rbsskals.lv).

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X