13 | 03 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu Koka ciršanai Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. Grupa, 40. Grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.02.2017. lēmumu Nr. 6, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 40 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas lit.001 pārbūve un dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts).
Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “R.Evolution 21”.

Saistībā plānoto dzīvojamās ēkas lit.001 pārbūvi un dzīvojamās ēkas jaunbūves realizāciju paredzēts cirst 1 bērzu ø 40 cm.

Projekta ietvaros paredzēts veikt siltumtrases pārbūvi un cirst koku, kas atrodas siltumtrases aizsargjoslā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.03.2017. līdz 27.03.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.03.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “R.Evolution 21” Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, kontaktpersona Natālija Ļebedeva, tālr. 67069116, 29320214, e-pasts: nl@rvlc.lv.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X