25 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Tallinas ielā 57a (35. grupa, 126. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.03.2016. lēmumu Nr. 12, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 22 cm ciršana.

  Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Tallinas ielā 57A (35. grupa, 126. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA “JOKER LĪZINGS”.

Lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūves projektu paredzēts cirst 1 kļavu ø 22 cm.

Minētā kļava atrodas aptuveni 3,20 m no attālumā no pārbūvējamās ēkas un 0,85 m attālumā no nojaucamā ķieģeļu mūra žoga. Pārbūves projekts paredz terašu ierīkošanu ar izeju no 1. stāva dzīvokļiem, ēkas pamatu stiprināšanu un ārsienu siltināšanu, kā arī mūra žoga nojaukšanu. Esošais koks apgrūtina plānoto pasākumu realizēšanu veicot būvniecības darbus. Dzīvojamās mājas labiekārtojumā paredzēts mūra žoga vietā stādīt dzīvžogu un apzaļumot terases.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “JOKER LĪZINGS”, Rīgā, Katrīnas ielā 12, kontaktpersona Vita Rinkeviča, tālr. 26555956.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X