30 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Tomsona ielā 8 (24.grupa, 154.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.08.2019. lēmumu Nr. 35, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 gobas ø 38 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvokļu ēka Tomsona ielā 6, Rīgā”.
Adrese – Rīgā, Tomsona ielā 8 (24. grupa, 154. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “OM 21”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto būvniecību paredzēts cirst 1 gobu ø 38 cm.
Ēkas izbūve nav iespējama bez koka ciršana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.10.2019. līdz 14.10.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.10.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Elizabetes ielā 19, kontaktpersona Armands Buks-Vaivads, tālr. 20272530.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X