03 | 12 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Uzvaras bulvārī 7 (49. Grupa, 2048. Grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.11.2018. lēmumu Nr. 46, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 35 cm ciršana.

Objekts – “Elektrouzlādes stacijas stāvlaukuma izbūve”.
Adrese – Rīgā, Uzvaras bulvārī 7 (49. grupa, 2048. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – AS “Latvenergo”.

Saistībā ar elektrouzlādes stacijas stāvlaukuma izbūvi paredzēts cirst 1 liepu ø 35 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.12.2018. līdz 17.12.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.12.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja AS “Latvenergo” Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12, kontaktpersona Mārtiņš Tolks, tel. 67728839.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X