20 | 03 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu Koka ciršanai Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās, Kadastra apzīmējums 0100 024 9999, pie vesetas ielas 26

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.02.2017. lēmumu Nr. 7, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 32/30/20/24 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 024 9999, pie Vesetas ielas 26.
Koka ciršanas ierosinātājs – Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “INVL Asset Management”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 32/30/20/24 cm.
Koks ir dendroloģiski mazvērtīgs un ilgtermiņā neperspektīvs.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.03.2017. līdz 03.04.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.04.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 78, 1. stāvā, kontaktpersona Sandra Meinarte, tālr. 67224803.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X