20 | 10 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Piedrujas ielā 7A (121. grupa, 2487. grunts) un Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 2488. grunts), pie Piedrujas ielas 7A

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 24 cm, 4 liepu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 23, 24, 34 cm, 2 priežu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 26 cm, 2 kļavu ø 20, 32 cm, 2 pīlādžu ø 12/12 (celma caurmērs 23 cm), 12/17 cm (celma caurmērs 25 cm), 2 ievu ø 20, 25 cm, 1 vītola ø 25/32/32/32/39/41 cm, 5 apšu ø 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 25 bērzu ø 16, 16, (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 22, 22, 22, 23, 23, 28, 30, 32, 32, 33, 33, 33, 37, 39, 40/40, 42, 42, 46, 50, 52, 52 cm, 57 papeļu ø 12/12, (celma caurmērs 25 cm), 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 12/12/12 (celma caurmērs 32 cm), 17/17, 17/17 (celma caurmērs 32 cm), 17, 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21/ 21, 14/15/17/22, 22, 22, 22, 23, 23, 22/24, 24, 24, 24, 26, 26, 26/39, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 36/41/41, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 42, 44, 44, 45, 45, 46, 49, 49 cm Rīgā, Piedrujas ielā 7A (121. grupa, 2487. grunts) un 5 papeļu ø 28, 32, 46, 47, 49 cm Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 2488. grunts), pie Piedrujas ielas 7A ciršana, kas paredzēta objekta „Ēku lit. 002, 003, 004, 005 nojaukšana, noliktavu un biroja ēku jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Ēku lit. 002, 003, 004, 005 nojaukšana, noliktavu un biroja ēku jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Piedrujas ielā 7A (121. grupa, 2487. grunts) un Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 2488. grunts), pie Piedrujas ielas 7A.
  Zemes īpašnieks – SIA „Baltijas Industriālais parks (BIP)?, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Lai īstenotu noliktavu un biroju ēku izbūvi, Rīgā, Piedrujas ielā 7A (121. grupa, 2487. grunts), ir paredzēts cirst:
1 ozolu ø 24cm, 4 liepas ?15 cm (celma caurmērs 21 cm), 23, 24, 34 cm, 2 priedes ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 26 cm, 2 kļavas ø 20, 32 cm, 2 pīlādžus ø 12/12 cm (celma caurmērs 23 cm), 12/17 cm (celma caurmērs 25 cm), 2 ievas ø 20, 25 cm, 1 vītolu ø 25/32/32/32/39/41 cm, 5 apses ø 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 25 bērzus ø 16, 16 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 22, 22, 22, 23, 23, 28, 30, 32, 32, 33, 33, 33, 37, 39, 40/40, 42, 42, 46, 50, 52, 52 cm, 57 papeles ?12/12 (celma caurmērs 25 cm), 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 12/12/12 (celma caurmērs 32 cm), 17/17, 17/17 (celma caurmērs 32 cm), 17, 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21/21, 14/15/17/22, 22, 22, 22, 23, 23, 22/24, 24, 24, 24, 26, 26, 26/39, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 36/41/41, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 42, 44, 44, 45, 45, 46, 49, 49 cm.

Lai izbūvētu piebraucamo ceļu, Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 2488. grunts) ir paredzēts cirst:
5 papeles ø 28, 32, 46, 47, 49 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.10.2014. līdz 03.11.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.11.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Baltijas Industriālas parks (BIP)? Rīgā, Dārzciema ielā 60, kontaktpersona Inesa Meļnikova, tālr. +37126474180, Olga Kļimenkova, tālr. +37129884881.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X