26 | 09 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, A.Čaka ielā 88 (34.grupa, 186.grunts), pie Sparģeļu ielas 12

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2016. lēmumu Nr. 35, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 56, 84 cm ciršana.

Objekts – “Darbnīcas (lit.001), caurlaides ēkas (lit.002), nedzīvojamo ēku palīgēkas (lit.003) pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un transformatora punkta pārnešana”.
Adrese – Rīgā, A.Čaka ielā 88 (34. grupa, 186. grunts), pie Sparģeļu ielas 12.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “RCBS”.

Saistībā darbnīcas (lit.001), caurlaides ēkas (lit.002), nedzīvojamo ēku palīgēkas (lit.003) pārbūvi par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un transformatora punkta pārnešanu paredzēts cirst 2 kļavas ø 56 , 84 cm.

Nocirsto koku vietā paredzēts stādīt jaunus kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.09.2016. līdz 10.10.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.10.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “RCBS” Rīgā, Duntes ielā 23A, kontaktpersona Jūlija Beļaņina, tālr. 26477839

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešana planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X