10 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, A. Deglava ielā 167 (92. grupa, 961. grunts), A. Deglava ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0783

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 ozolu ø 23, 21, 21 cm, 35 bērzu ø 24, 25, 25, 23, 28, 31, 32, 25, 36, 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 17, 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22, 24, 22, 22, 21, 20/20, 32, 27, 25, 20, 24, 21, 23, 22, 20/16, 24, 21 cm, 3 blīgznu ø 24, 22, 25 cm, l liepas ø 57 cm ciršana.

Objekts – “Rembatas ielas ceļa seguma un jaunbūvei paredzēto ceļu un laukuma izbūve”.
Adrese – Rīgā, A. Deglava ielā 167 (92. grupa, 961. grunts), A. Deglava ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0783.
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Deglava Real Estate”.

Saistībā ar Rembatas ielas ceļa seguma izbūvi un jaunbūvei paredzēto ceļu un laukumu izbūvi paredzēts cirst 3 ozolus ø 23, 21, 21 cm, 35 bērzus ø 24, 25, 25, 23, 28, 31, 32, 25, 36, 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 17, 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22, 24, 22, 22, 21, 20/20, 32, 27, 25, 20, 24, 21, 23, 22, 20/16, 24, 21 cm, 3 blīgznas ø 24, 22, 25 cm, l liepu ø 57 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.01.2017. līdz 23.01.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.01.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Jāņa Rutkovska Rīgā, A. Deglava ielā 161, tālr. 26599412.

Aptaujas anketa
Publiskā apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X