02 | 07 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Aglonas ielā 54 (78.grupa, 123.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.05.2019. lēmumu Nr. 21, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 26 bērzu ø 21, 21, 21, 14/17 (celma caurmērs 35 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 22/20, 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 26 cm), 24, 9/10 (celma caurmērs 24 cm), 17/16 (celma caurmērs 32 cm), 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 17/12 (celma caurmērs 29 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 14 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 22 cm, 8 ošlapu kļavu ø 30, 32/21/25/25, 8/30/26/20/19/21/23/25/12/15, 23/41/13/22/19/12/20, 14/14/12 (celma caurmērs 40 cm), 17/14/12/9/13 (celma caurmērs 42 cm), 14/13 (celma caurmērs 30 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 2 vītolu ø 25/33/22/15, 12/22 cm, 1 liepas ø 51 cm ciršana

Objekts – “Daudzdzīvokļu ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Aglonas ielā 54 (78. grupa, 123. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu ēku jaunbūvi paredzēts cirst 26 bērzus ø 21, 21, 21, 14/17 (celma caurmērs 35 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 22/20, 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 26 cm), 24, 9/10 (celma caurmērs 24 cm), 17/16 (celma caurmērs 32 cm), 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 17/12 (celma caurmērs 29 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 14 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 22 cm, 8 ošlapu kļavas ø 30, 32/21/25/25, 8/30/26/20/19/21/23/25/12/15, 23/41/13/22/19/12/20, 14/14/12 (celma caurmērs 40 cm), 17/14/12/9/13 (celma caurmērs 42 cm), 14/13 (celma caurmērs 30 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 2 vītolus ø 25/33/22/15, 12/22 cm, 1 liepu ø 51 cm.
Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju, izveidot bērnu rotaļu laukumus. Paredzēti jauni koku stādījumi, kā arī dekoratīvu puķu dobju izveide.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.07.2019. līdz 15.07.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.07.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Purva ielā 5-7, kontaktpersona: Jānis Podnieks, tel. 29494504.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X