27 | 10 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Aizsaules ielas sarkanās līnijas (90. grupa, 2003. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.10.2015. lēmumu Nr. 40, 1.3.16. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 41 bērza ø 34, 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 45, 56, 18 (celma caurmērs 21 cm), 27, 41, 41, 28, 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 25, 32, 34, 45, 24, 37, 48, 36, 18 (celma caurmērs 21 cm), 54, 29, 19 (celma caurmērs 21 cm), 20, 36, 56, 48, 57, 48, 22, 32, 48, 26, 49, 46, 39, 47, 16 (celma caurmērs 20 cm), 27, 24 cm ciršana, teritorijas kopšanas nolūkos.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, Aizsaules ielas sarkanās līnijas (90. grupa, 2003. grunts
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Saistībā ar teritorijas kopšanu un lai varētu īstenot Aizsaules ielas koku stādījumu atjaunošanu paredzēts cirst 41 bērzu ø 34, 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 45, 56, 18 (celma caurmērs 21 cm), 27, 41, 41, 28, 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 25, 32, 34, 45, 24, 37, 48, 36, 18 (celma caurmērs 21 cm), 54, 29, 19 (celma caurmērs 21 cm), 20, 36, 56, 48, 57, 48, 22, 32, 48, 26, 49, 46, 39, 47, 16 (celma caurmērs 20 cm), 27, 24 cm.

Kokus nepieciešams cirst, jo pēdējo septiņu gadu laikā Aizsaules ielā novērota strauja koku stāvokļa pasliktināšanās. Bērziem konstatētas trupes pazīmes, sausi un kalstoši zari, salīdzinot ar sugai raksturīgo vainagu – samazināts lapu daudzums un lielums, niecīgi pieaugumi. Ļoti daudz nokaltušie un stipra vēja laikā nolauztie koki ir jau izzāģēti, līdz ar to aleja nav viendabīga, bet ar lieliem pārrāvumiem. Alejai ir zudusi ainaviskā vērtība. Esošie koki var būt bīstami stipra vēja laikā. Plānots izzāģēt vecos kokus un iestādīt jaunus kokus – dižstādus – stāda apkārtmērs 16 – 18 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.10.2015. līdz 09.11.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.11.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 816. kabinetā, kontaktpersona Anita Vītola, tālr. 67105427.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X