27 | 04 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.03.2015. lēmumu Nr. 13, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 19 melnalkšņu ø 45, 41, 41, 51, 35, 46, 63, 62, 42, 33, 49/31, 43/49, 37 (ar ārējiem stumbra bojājumiem), 38/39, 33 (ar ārējiem stumbra bojājumiem), 53, 33, 32, 39 cm, 2 kļavu ø 29, 20 cm un 2 bērzu ø 34, 33 cm ciršana Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts), kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „EKE-Latvia”.

Lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves projektu Rīgā, Akāciju ielā 2C ir nepieciešams nocirst:
2 bērzus ø 34, 33 cm;
2 kļavas ø 29, 20cm;
19 melnalkšņus ø 45, 41, 41, 51, 35, 46, 63, 62, 42, 33, 49/31, 43/49, 37 (ar ārējiem stumbra bojājumiem), 38/39, 33 (ar ārējiem stumbra bojājumiem), 53, 33, 32, 39 cm.

Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju, izveidot bērnu rotaļu laukumus. Paredzēti jauni koku un krūmu stādījumi, kā arī dekoratīvas puķu dobes.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.04.2015. līdz 13.05.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.05.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „EKE-Latvia”, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 86F, kontaktpersona Oskars Dzirnieks, tālr. 29285308.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X