12 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts), Akāciju ielā bez numura (93. grupa, 2142. grunts), Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.03.2016. lēmumu Nr. 11, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 14 melnalkšņu ø 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 44, 34/30, 34/15, 56/33/38/16, 33/33/49, 38/39, 47/35 cm, 2 apšu ø 25, 29 cm, 2 ievu ø 14 (celma caurmērs 25 cm), 18/17 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts), 6 melnalkšņu ø 32, 35, 40, 32/29, 37/24, 55/37/46 cm , 1 bērza ø 39 cm Rīgā, Akāciju ielā bez numura (93. grupa, 2142. grunts), 8 melnalkšņu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 21, 25, 25, 30/14, 22/22, 30/18 cm un 1 vītola ø 55 cm Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts) ciršana.

  Objekts – “Akāciju ielas posma izbūves projekts”
  Adrese – Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts), Akāciju ielā bez numura (93. grupa, 2142. grunts), Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Lai īstenoto Akāciju ielas posma izbūvi paredzēts cirst 14 melnalkšņus ø 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 44, 34/30, 34/15, 56/33/38/16, 33/33/49, 38/39, 47/35 cm, 2 apses ø 25, 29 cm, 2 ievas ø 14 (celma caurmērs 25 cm), 18/17 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts), 6 melnalkšņus ø 32, 35, 40, 32/29, 37/24, 55/37/46 cm , 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Akāciju ielā bez numura (93. grupa, 2142. grunts), 8 melnalkšņus ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 21, 25, 25, 30/14, 22/22, 30/18 cm un 1 vītolu ø 55 cm Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.04.2016. līdz 25.04.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.04.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “EKE-Latvia”, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē ielā 86F, kontaktpersona Oskars Dzirnieks, tālr. 29285308.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X