08 | 07 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49.grupa, 122.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.05.2019. lēmumu Nr. 21, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota3 zirgkastaņu ø 63, 70, 72 cm, 1 gobas ø 23 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49. grupa, 122. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību paredzēts cirst 3 zirgkastaņas ø 63, 70, 72 cm, 1 gobu ø 23 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.07.2019. līdz 22.07.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.07.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona: Mārcis Markvarts, tel. 29166661.

Planšete
Aptaujas lapa

Fontu izmērs
Kontrasts