26 | 06 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 105( 33.grupa, 31.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.06.2019. lēmumu Nr. 25, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 46 cm, 3 kļavu ø 26, 28, 34/30/15 cm ciršana.

Objekts – “Labiekārtojuma atjaunošana/bruģēta laukuma izbūve”.
Adrese – Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “BI-161”.

Saistībā ar plānoto labiekārtojuma atjaunošanu un bruģēta laukuma izbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 46 cm, 3 kļavas ø 26, 28, 34/30/15 cm.

Minētais bērzs aug aptuveni 0,8 m attālumā no pārbūvējamās ēkas. Kļavu koku zari aug tuvu kaimiņu ēkas dzīvojamo telpu logiem un būtiski ietekmē insolāciju. Trīsstumbru kļava neļauj pilnvērtīgi izmantot iekšpagalma platību, īstenot projekta ieceri un nosacīti sadala pagalmu 2 zonās.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.06.2019. līdz 09.07.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.07.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “BI-161” Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 105, kontaktpersona: Dainis Broks, tel. 29183838.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X