07 | 01 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grupa)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.12.2018. lēmumu Nr. 50, 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavas ø 32, 36 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “M15”; zemes īpašnieks – SIA “OA GROUP”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 2 kļavas ø 32, 36 cm.
Lai varētu īstenot dzīvojamās mājas vēsturiskās fasādes saglabāšanu, nepieciešams cirst kokus. Šie divi koki atrodas pārāk tuvu ēkas fasādei. Pieguļoši zari un lapu vainags ilgtermiņā bojā fasādes apdari. Ziedēšanas laikā uz fasādes tiek ziedputekšņu šķidrums, kas piesaista netīrumus un veido labvēlīgu vidi un barības vielas bioloģiskajam apaugumam. Bioloģiskais apaugums savukārt veicina mikroplaisu veidošanos fasādes apdarē, pa kurām tiek iekšā mitrums.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.01.2019. līdz 21.01.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 21.01.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Annas Vasiļjevas, tel. 29524694, pārvaldnieks Sergejs Lavrovs, tel. 29154141.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X