20 | 04 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Andrejostas ielā 2 (11. grupa, 2061. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.03.2015. lēmumu Nr. 11, 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 papeļu ø 115, 101, 28/33 cm ciršana Rīgā, Andrejostas ielā 2 (11. grupa, 2061. grunts), kas paredzēta objekta „Teritorijas kopšana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Andrejostas ielā 2 (11. grupa, 2061. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „KUĢU BĀZE ANDREJSALA”.

Teritorijas kopšanas nolūkos, teritorijas labiekārtošanai un teritorijas izgaismošanai nepieciešams cirst 3 papeles ø 115, 101, 28/33 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.04.2015. līdz 06.05.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.05.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Riga Sunset Lounge”, Rīgā, Akmeņu ielā 21/23, kontaktpersona Mārcis Sebris, tālr. 28383834.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts