14 | 06 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.05.2021. sēdes protokolu Nr. 21, 1.2.10.§, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Andrejostas ielā 27,  kadastra apzīmējums 0100 010 0079, 2 Holandes liepas ø 50, 15/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm.

Objekts – “Apartamentu viesnīcas ēkas būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Andrejostas ielā 27, (kadastra apzīmējums 0100 010 0079).
Zemesgabala īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “MĀCĪBU CENTRS ANDREJSALA”.

Saistībā ar plānoto būvniecību Andrejostas ielā 27, Rīgā, paredzēts cirst 2 Holandes liepas ø 50, 15/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm.
Esošie koki atrodas projektētās iebrauktuves zonā. Koki pēc detālplāna atrodas ielas sarkanajās līnijās.|
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts labiekārtot teritoriju, iestādot četrus dižstādus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.06.2021. līdz 30.06.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.06.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), Brīvības ielā 49/53 (darba laiks Pr. – Pt. 8:00 – 19:00), Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, vai Ieriķu ielā 43A (darba laiks Pr. 8:30 – 18:00, O., T., C., 8:30 – 17:00. Pt. 8:30 – 16:00), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja: kontaktpersona -Valters Māziņš, tālr. 67358980, e-pasts:info@jau.lv

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X