23 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Andrejostas ielā 8A (11.grupa, 2063.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.12.2016. lēmumu Nr. 52, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm ciršana.

Objekts – “10kV elektroapgādes rekonstrukcija”.
Adrese – Rīgā, Andrejostas ielā 8A (11. grupa, 2063. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “Laikmeta muzejs”; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “RTO elektrotīkli”.

Saistībā ar elektroapgādes tīkla rekonstrukcijas darbiem paredzēts cirst 1 bērzu ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.01.2017. līdz 06.02.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.02.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “RTO elektrotīkli” Rīgā, Eksporta ielā 15 k-1, kontaktpersona Pēteris Mirks, tālr. 29272184.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X