17 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Anniņmuižas bulvāri bez numura (93.grupa, 2035.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 30/22, 31/30, 33 (kalstošs) cm, 4 blīgznu ø 13/9/14/16/14/10/14/19/11/12/7/10/11, 11/13/10 (celma caurmērs 23 cm), 22 (kalstoša), 8/9/11/12 (celma caurmērs 26 cm) (kalstoša) cm, 1 kļavas ø 14 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 apšu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 22/31 cm, 1 vītola ø 20/21/17 cm, 1 priedes ø 21 cm ciršana.

Objekts – “Ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Anniņmuižas bulvārī bez numura (93. grupa, 2035. grunts).
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība”; koku ciršanas ierosinātājs – EIROPAS ROMAS KATOĻU KŪRIJS.

Saistībā ar plānoto jaunbūves būvniecību paredzēts cirst 3 bērzus ø 30/22, 31/30, 33 (kalstošs) cm, 4 blīgznas ø 13/9/14/16/14/10/14/19/11/12/7/10/11, 11/13/10 (celma caurmērs 23 cm), 22 (kalstoša), 8/9/11/12 (celma caurmērs 26 cm) (kalstoša) cm, 1 kļavu ø 14 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 apses ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 22/31 cm, 1 vītolu ø 20/21/17 cm, 1 priedi ø 21 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.01.2017. līdz 30.01.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.01.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Arvīda Līkopa Rīgā, “EZERVIJAS”, Baltezers, Ādažu nov., tālr. 29141554.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X