25 | 09 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Antonijas ielā 21 (19.grupa, 2000.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.08.2018. lēmumu Nr. 34, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 22, 24 cm ciršana.

Objekts – “Biroja ēku jaunbūves Rīgā, Antonijas ielā 17 un 21”.
Adrese – Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “VASTINT LATVIA”.

Saistībā ar biroja ēkas jaunbūves izbūvi paredzēts cirst 2 liepas ø 22, 24 cm.
Projekta risinājumi paredz viena jauna dižstāda iestādīšanu Antonijas ielas frontē, sešu dižstādu jaunbūvējamo ēku pagalmos, kā arī astoņus kokus konteineros Antonijas ielas frontē un piecus kokus konteineros starp jaunbūvējamām ēkām. Projekta risinājumi paredz arī vīteņaugu stādījumus gar aklajām fasādēm kā arī apstādījumus ēku pagalmos un starp tām.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.09.2018. līdz 08.10.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.10.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “VASTINT LATVIA”, Rīgā, Zaļā ielā 1, tālr. 67350055.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X