30 | 06 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.06.2016. lēmumu Nr. 24, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 58 bērzu ø 22, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 35, 30, 40, 40, 35, 20, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 25, 25, 30, 30, 35, 25, 25, 20, 20/20/25, 50, 25, 30, 20/30, 25/30/30, 20, 30/25/25, 35, 40, 40/40, 25, 60/30/25, 25, 30, 30, 30/20/15, 30, 50, 20, 30, 20/30, 25, 50/70/40, 50, 30/40/30, 30, 30, 25, 25, 35, 30, 25, 28, 35 cm, 3 blīgznu ø 30, 25, 25 cm, 2 ošlapu kļavu ø 10/20, 15/20 cm, 20 apšu ø 20, 20, 20, 30, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20/20/20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 35, 20, 25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 3 ievu ø 15/20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 1 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 priedes ø 50 cm, 2 vītolu ø 25, 15/20/20 cm, 1 gobas ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršana.

  Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts).
  Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Dyalcomm Group”.

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvi paredzēts cirst 58 bērzus ø 22, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 35, 30, 40, 40, 35, 20, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 25, 25, 30, 30, 35, 25, 25, 20, 20/20/25, 50, 25, 30, 20/30, 25/30/30, 20, 30/25/25, 35, 40, 40/40, 25, 60/30/25, 25, 30, 30, 30/20/15, 30, 50, 20, 30, 20/30, 25, 50/70/40, 50, 30/40/30, 30, 30, 25, 25, 35, 30, 25, 28, 35 cm, 3 blīgznas ø 30, 25, 25 cm, 2 ošlapu kļavas ø 10/20, 15/20 cm, 20 apses ø 20, 20, 20, 30, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20/20/20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 35, 20, 25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 3 ievas ø 15/20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 1 kļavu ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 priedi ø 50 cm, 2 vītolus ø 25, 15/20/20 cm, 1 gobu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no no 30.06.2016. līdz 13.07.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.07.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.pasvaldiba.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Dyalcomm Group”, Rīgā, Viļa Olava ielā 9-1, kontaktpersona Māris Stafeckis, tālr. 29119711.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X